massage   verhalen   vorm en kleur

Over mij


wil ik vertellen dat ik in 1999 voor langere tijd

in India was

en daar werd ingewijd in de 1e en 2e graad Reiki.

Ik ervaarde hoe

ik me kon openstellen voor de energieën

om me heen en zo mijn

zelfhelend vermogen op gang kon brengen.

Twee aaneengesloten maanden gaf ik mezelf

dagelijks een lange Reiki behandeling. Het was

een grote schoonmaak. Daarna begon ik

mondjesmaat aan anderen Reiki te geven

als ze dit wilden.

Gaandeweg heb ik Reiki weer los gelaten.

Ik werk nu zonder methode. Voor mij is

de essentie

liefde, aandacht en aanwezigheid.


'Energy flows where attention goes'


India bracht mij ook in contact met Ayurveda.

Ik studeerde twee jaar bij Dr. Anil K. Mehta

aan het Eisra instituut in Den Haag.

Ayurveda maakte mij bewuster van de

wisselwerking tussen mijzelf en mijn omgeving en

de verbinding die er is tussen alles en iedereen.

In deze periode deed ik veel ervaring op met het

geven en ontvangen van

verschillende soorten massages en besefte ik

dat dit voor mij een hele mooie

manier was om met mensen te communiceren.


Ik volgde de opleiding ‘Beyond Massage' bij

Carla van den Bergh in Amsterdam

en begon tussen het masseren door ook mijn

verschillende instrumenten

te gebruiken toen ik hun impact begon te zien

en te voelen.

Hieruit vloeide een verlangen om gerichter

met klank te kunnen werken.

Dankzij de opleiding die ik volgde bij Erik Karsemeijer

aan de Nederlandse

Peter Hess Academie te Grollo ben ik ook Europees

gecertificeerd klankmasseur,Petra Beekhuizen Khan